links onder responsive slider
kies sliders
zoek de slider die je wil hebben
Add Images
voeg foto toe
click op Bullets
kies nooit
save